PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Vị trí tuyển dụng
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Loại hình công việc
  toàn thời gian cố định
 • Địa điểm làm việc
  156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương khởi điểm
  Trên 30 triệu
 • Mô tả công việc
  Trao đổi khi phỏng vấn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia lập mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận kỹ thuật thi công, kiểm soát, báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Tổng Giám đốc.
Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thiết lập cơ cấu tổ chức; xác định các quá trình và mối tương tác của các quá trình trong phần việc được phân công.
Hỗ trợ Tổng Giám đốc phân tích các nhu cầu và mong đợi của khách hàng đối với Công ty. 
Chủ trì các cuộc họp trong Công ty theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
Đề xuất các hoạt động khắc phục, phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp của hệ thống.
Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về kết quả điều hành, quản lý bộ phận trực thuộc được phân công (theo sơ đồ tổ chức cơ cấu Công ty).
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

-Một trong các chuyên ngành: cầu đường, hạ tầng, hầm, thiết kế, xây dựng, kiến trúc,.......
- Ngoại ngữ giao tiếp
-Tối thiểu 3 năm ở vị trí cấp quản lý.

YÊU CẦU KHÁC

Thời gian nộp hồ sơ : 13/11/2017
NỘP ĐƠN
Nam Nữ